Home                            Pre- en postnatale begeleiding van ouder en kind

Na een eerste, voorbereidend gesprek zijn er 6 7 ontmoetingen voor de geboorte en 1 2 erna.

 Het begin van de begeleiding kan tussen 21 en 28 weken zwangerschap plaats vinden.

Elke ontmoeting is persoonlijk en duurt ca. een uur.