Home

hapto, van haptein (grieks) = aanraken, verenigen, een relatie vestigen, zich hechten aan; ook: in (tactiel) contact treden om gezond te maken, te helen, te bevestigen

nomos (grieks) = wet, regel, norm